Syrovátka

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu v Syrovátce.
V současné době má v knihovním fondu téměř 800 vlastních knih, dalších několik set je zapůjčených v rámci výměnných souborů ze Střediskové knihovny města Hradce Králové. 
V roce 2006 proběhla oprava budovy Obecního úřadu, při které byly provedeny i opravy v knihovně.
V knihovně je veřejná internetová stanice, takže je zde možné tuto službu využívat.
 
 http://www.urbanicko.cz/sites/default/files/Syrov%C3%A1teck%C3%A1%20knihovna.pdf
 

aktualizováno: 25.11.2014